THÔNG BÁO:
Vùng chuyển đổi tôm - lúa: Đối mặt với nhiều thách thứcNghịch lý xuất khẩu tôm: Thị trường cần tôm nhỏ, doanh nghiệp thích tôm lớnGiá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 33/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 32/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 31/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 30/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 29/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 28/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 27/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 26/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 25/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 24/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 23/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 22/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 21/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 20/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 19/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 18/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 17/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 16/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 15/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 14/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 13/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 12/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 11/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 10/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 09/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 08/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 07/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 06/TH - 2019Giá tôm sú nguyên liệu (tham khảo) Số 02/SU - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 05/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 04/TH - 2019Thư Chúc Tết Kỹ Hợi Năm 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 03/TH - 2019Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 02/TH - 2019Hiện SGD đang miễn phí dịch vụGiá tôm sú nguyên liệu (tham khảo)Giá tôm thẻ nguyên liệu (tham khảo) Số 01/TH – 2019

lệnh đăng mua - bán mới nhất

Xem tất cả »
select
select
select
Từ ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Hàng hóa Quy cách/size Số lượng TG giao dịch đến Chi tiết Đặt lệnh
LệnhMã hàng hóaQuy cách/size cỡSố lượngGiá raoGiá trịTG giao dịch đếnChi tiếtĐặt hàng
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi14 Con/Kg6.500 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi15 Con/Kg7.500 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi16 Con/Kg6.500 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi20 Con/Kg8.000 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi25 Con/Kg7.000 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi30 Con/Kg6.000 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi35 Con/Kg3.500 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi40 Con/Kg5.000 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi45 Con/Kg2.400 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi50 Con/Kg3.600 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi55 Con/Kg2.300 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi60 Con/Kg2.500 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi65 Con/Kg3.000 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi70 Con/Kg1.200 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi75 Con/Kg1.000 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi80 Con/Kg950 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi90 Con/Kg970 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi100 Con/Kg950 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi110 Con/Kg800 Kg27-10-2020 12:0
Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi120 Con/Kg500 Kg27-10-2020 12:0

lệnh đăng DỊCH VỤ mới nhất

Xem tất cả »
select
Từ ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Loại Dịch vụ Số/khối lượng TG giao dịch đến Chi tiết Đặt lệnh
NhómLệnhDịch vụSố/Khối lượngĐơn giáGiá trịThời gian giao dịch đếnChi tiếtĐK cung cấp DV
1
izmir escort